Vreemd gedoe

15,00

Categorie: Tag:

Beschrijving

Erik Kwakernaak: Vreemd gedoe. Voer voor leraren Duits

In het Levende Talen Magazine startte Erik Kwakernaak een serie artikelen in de rubriek ‘In de praktijk’. Centraal hierin stond steeds hoe een leraar Duits om moet gaan met de moeilijkheden bij het leren van deze taal. Waren het in eerste instantie vooral praktische handreikingen omtrent grammaticale en idiomatische zaken voor de docent Duits, zo evolueerden zijn bijdragen allengs tot vlot leesbare en van kwinkslagen voorziene taalbeschouwingen over het Nederlands en het Duits, maar steeds met de vakdidactiek als oogmerk. Daarbij ondernam de gewezen vakdidacticus ook nog wel eens uitstapjes naar andere talen. Het leverde hem onder de lezers van het blad een grote schare fans op.

Deze uitgave, waarin een selectie van zijn beste bijdragen is opgenomen, richt zich in eerste instantie op deze enthousiastelingen. Maar het boek is geschikt voor iedereen die zich met didactiek of met taalvaardigheid bezighoudt.

Erik Kwakernaak (Delft, 1942) studeerde Duitse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zes jaar als Nederlands lector aan Århus Universitet in Denemarken werd hij in 1975 docent vakdidactiek en taalvaardigheid Duits aan de Lerarenopleiding Zuidwest-Nederland in Delft. Van 1988 tot 2007 was hij universitair docent vakdidactiek Duits aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1996 promoveerde op het proefschrift Grammatik im Fremdsprachenunterricht. Sinds 1977 publiceert hij over vreemdetalenonderwijs. Veel artikelen verschenen in Levende Talen. Ook werkte hij mee aan leergangen Duits. In 2009 verscheen Didactiek van het vreemdetalenonderwijs.

Erik Kwakernaak: Vreemd gedoe. Voer voor leraren Duits. ISBN 97890 5452 258 4; 112 pagina’s; € 15,00 (Uitgeverij Passage, Groningen 2012)

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Vreemd gedoe” te beoordelen