International rights

Uitgeverij Passage (Passage Publishers) is an independent publisher based in Groningen (NL). We specialise in Dutch literature and non-fiction. For international rights please contact publisher Anton Scheepstra via info@uitgeverijpassage.nl

We already sold the rights for

Anjet Daanje: De herinnerde soldaat

 • In German: Matthes & Seitz, Berlin
 • in English: New Vessel Press, New York
 • in Bulgarian: Aquarius, Sofia
 • in French: Gallimard, Paris

Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris

 • in German: Matthes & Seitz, Berlin
 • in English: Scribe, London
 • in French: Gallimard, Paris
 • in Italian: Neri Pozza, Milano
 • in Czech: Bourdon, Praha
 • in Swedish: Albert Bonnier Förlag, Stockholm
 • in Spanish: Lumen (Penguin Random ), Barcelona
 • in Danish: Gyldendal. Kopenhavn
 • in Norwegian: Bonnier Norsk Forlag, Oslo
 • in Finnish: Schildts & Söderströms, Helsinki
 • in Croatian: Naklada Ljevak, Zagreb
 • in Slovenian: Mladinska knjiga Založba, Ljubljana

Michiel Postma: Col culinair

 • in German: Achter Verlag, Weinheim – Kulinarische Gipfel

Michiel Postma: 21 wielertips voor ongetalenteerde renners

 • in German: Achter Verlag, Weinheim – 21 Tipps für untalentierte Radfahrer

Meindert Talma: Dammen met ome Hajo

 • in Frisian: Regaad, Grins – Damje mei ome Hajo

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Onze webshop bevat uitsluitend leverbare boeken, tenzij anders aangegeven
 • Levering van bestellingen na betaling
 • Bestellingen worden door ons binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd. Als dat in een uitzonderlijk geval niet lukt, krijgt u ofwel apart bericht, ofwel de bestelling via een derde partij geleverd.
 • Bestelling worden binnen Nederland zonder bijkomende (porto-)kosten geleverd. Voor levering aan adressen buiten Nederland maar binnen de EU rekenen we wel portokosten. We verzoeken je in dat geval contact per e-mail op te nemen. Bestellingen buiten de EU kunnen we vanwege de extreem hoge kosten en de problemen met betaling niet verwerken.
 • De boeken worden zorgvuldig verpakt en verstuurd. Mocht je desondanks klachten hebben, dan verzoeken wij je per ommegaande contact met ons op te nemen.
 • Retourneren van de bestelling mag binnen 14 dagen. Opgave van reden is daarbij niet noodzakelijk. Zodra de bestelling in goede orde bij ons is binnengekomen, vindt terugbetaling plaats.
 • Neem voor alle vragen en onduidelijkheden contact met ons.

Privacyverklaring

Uitgeverij Passage, gevestigd aan Sint Jansstraat 15, 9712 JM Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.uitgeverijpassage.nl
Sint Jansstraat 14
9712 JM Groningen 050-5271332

Anton Scheepstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitgeverij Passage. Hij is te bereiken via dit mailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uitgeverij Passage verwerkt persoonsgegevens voor levering van bestellingen via de website en voor het versturen van nieuwsbrieven. Deze gegevens zijn verstrekt via het opgaveformulier. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uitgeverijpassage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uitgeverij Passage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van bestellingen
 • verzenden van een nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming
Uitgeverij Passage neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitgeverij Passage) tussen zit.

Uitgeverij Passage gebruikt de volgende computerprogramma’s : WordPress, woocommerce en Mailchimp. Onze mail gaat via xs4all. Betalingen verlopen via Mollie.

We bewaren persoonsgegevens tot een jaar na de laatste bestelling.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uitgeverij Passage verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitgeverij Passage gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uitgeverij Passage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uitgeverijpassage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) op jouw verzoek .

Uitgeverij Passage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uitgeverij Passage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@uitgeverijpassage.nl
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Uitgeverij Passage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen : tot een jaar na de laatste bestelling.

(Deze privacyverklaring is gebaseerd op gegevens van de overheidswebsite)

 

 

Manuscript inzenden

Uitgeverij Passage is een kleine uitgeverij die een ruime schare vaste auteurs aan zich verbonden weet en die bovendien goede voelsprieten in het literaire en culturele leven van met name het Noorden heeft. Op die wijze komen wij dan ook aan de nieuwe ideeën voor boeken en gebleken is dat daarmee onze planning al meestal vol zit. Wij geven per jaar zo’n twaalf à maximaal twintig nieuwe boeken uit, dus daaruit blijkt hoe beperkt de ruimte is. Spontaan inzenden van een manuscript met proza of poëzie is daardoor niet zo zinvol. Wie dat toch wil doen raden wij aan het manuscript te begeleiden met een sterke brief, waaruit ten minste een voorkeur voor Uitgeverij Passage blijkt. Besef: de lat ligt hoog bij ons. En bovendien heeft jong talent dan ook nog een streepje voor.

Heb je een leuk plan voor een non-fictie uitgave en denk je dat dat in het fonds van Uitgeverij Passage zou kunnen passen? Mail dat plan dan gerust eerst. Hier is het vaak wel makkelijk om een oriënterend gesprek te organiseren.

Wat je ook nog moet weten: wij maken geen leesverslag of anderszins een inhoudelijke beoordeling van spontaan opgestuurde manuscripten. Je krijgt geen ontvangstbevestiging, wel streven we ernaar binnen drie maanden ons oordeel te laten weten. Uitgeverij Passage is nooit verantwoordelijk voor het zoekraken van manuscripten.

Archief

Het Passage-archief

Het Passage-archief

Bij wijze van archief hieronder een overzicht van alle uitgaven van Uitgeverij Passage, op volgorde van ISBN. Tussen haakjes staan steeds de verschijningsdatum en voor zover van toepassing de locatie van de boekpresentatie vermeld.

Boeken uit dit overzicht die niet meer elders in de website van Passage te vinden zijn, zijn uitverkocht.

Uitgeverij Passage
Postbus 216, 9700 AE Groningen
uitgeverij sinds 1991

ISBN
90 5452 001 9: Remco in ‘t Hof: De verleiding van Groningen (25 oktober 1991, café Bruxelles, Groningen)
90 5452 002 7: Alex Borsboom: Het ontluisterend sterven (15 november 1991; boekhandel Godert Walter, Groningen)
90 5452 003 5: Triade: het omgelegde Eelderdiep (8 maart 1992; café Het Binnenhof, Groningen)
90 5452 004 3: J.M.J. Sicking: Overgave en verzet (10 juni 1993)
90 5452 005 1: Are Holen (red): Psychologie van de stilte (11 september 1992)
90 5452 006 X: Jos Tolboom: De loper (8 november 1992; Huis de Beurs, Groningen)
90 5452 007 8: Poëtica-onderzoek in de praktijk (22 januari 1993; Harmoniegebouw, Groningen)
90 5452 008 6: Inge de Wilde: Een beminnelijke romaniste (19 februari 1993; Universiteitsbibliotheek Groningen)
90 5452 009 4: Erik van den Berg e.a.: Klare Taal (18 november 1994)
90 5452 010 8: 14 unieke ansichtkaarten (december 2001)

90 5452 011 6: Jan B. van der Meer: Van analyse naar interventie (december 1992)
90 5452 012 4: Mark Kas & Rita Landeweerd: Multilinguïsme (30 juni 1994; Harmoniegebouw, Groningen)
90 5452 013 2: In de zevende hemel (4 februari 1993; Harmoniegebouw, Groningen)
90 5452 014 0: Remco in’t Hof: Cafégids voor Groningen (augustus 1993)
90 5452 015 9: Peter Visser: Aal beeld (2 oktober 1993; De Meuln, Sint Annen)
90 5452 016 7: Remco in’t Hof: Hennep (26 november 1993; café Overstag, Groningen)
90 5452 017 5: Kwaliteit van kunst (1 februari 1994)
90 5452 018 3: Charlemagne: Zilverdollars (11 maart 1994; café Maximiliaan, Amsterdam)
90 5452 019 1: Rob Zijlstra, Remco in ‘t Hof: The saddest place (10 april 1994; jazzcafe De Spieghel, Groningen)
90 5452 020 5: Jos Tolboom: Het minimale reisgezelschap (23 september 1994)

90 5452 021 3: Gert Gritter: …Waarvan akte (30 mei 1994; Aula Academiegebouw, Groningen)
90 5452 022 1: Ruben van Gogh, Anton Scheepstra: De smaak van Groningen (30 oktober 1994; De Studio, Groningen)
90 5452 023 X: H.C. Heering: Socialisten en justitie (13 oktober 1994; Huis de Beurs, Groningen)
90 5452 024 8: een uitgave van Kempker
90 5452 025 6: De stad der smarten (Rebis) (december 1994; café Dante, Amsterdam)
90 5452 026 4: Peter van Drunen, Pieter J. van Strien: Op de proef gesteld (januari 1995)
90 5452 027 2: Jacob Moerman: Met andere woorden (11 mei 1995; Atheneaum boekhandel, Amsterdam)
90 5452 028 0: W. Bilderdijk: Eene aanmerklijke luchtreis (ed. P.E.L. Verkuyl) (28 september 1995)
90 5452 029 9: Anton Brand & George Mulder: Hoek van Ameland (7 april 2003; huize Brand-Mulder, Groningen)
90 5452 030 2: Frank Berndsen: Cultuur en methodologie (23 november 1995)

90 5452 031 0: Selma Parmentier: Witte doeken (25 februari 1996; café De Librije, Groningen)
90 5452 032 9: Frank Berndsen: Moderne literatuur (9 februari 1996)
90 5452 033 7: Anton Brand: Bukittinggi (21 april 1996; café de Sleutel, Groningen)
90 5452 034 5: De Keesiade (5 november 1996)
90 5452 035 3: Eeen plekkie in de maatschappij (19 mei 2011, Coendersborg, Groningen)

90 5452 036 1: Ronald Ohlsen: De godvergeten middenstand (29 september 1996; café de Minnaar, Groningen)
90 5452 037 X: Huygens-bundel (april 1997)
90 5452 038 8: Hanka Otte & Suzanne Verboeket: Uitverkocht! (12 oktober 1997; Huize Ossenmarkt 6, Groningen)
90 5452 039 6: Kunsten volgens paars (17 oktober 1996)
90 5452 040 X: Mathijs Deen: Onverrichter zake (14 februari 1997)

90 5452 041 8: Coen de Jonge: Belevenissen in bebop (18 april 1997; Oosterpoort, Groningen)
90 5452 042 6: J.P.M. Passage: Havank (21 juni 1997; Brinkhoeve, Dwingeloo)
90 5452 043 4: Het Hogere Noorden (10 september 1997; Huize Maas, Groningen)
90 5452 044 2: Mathijs Deen: Zo meteen werken (december 1997)
90 5452 045 0: Nina van den Broek: Een wereld die veranderde en voorbijging (maart 1998)
90 5452 046 9: Selma Parmentier: Het vijfde jaargetijde (26 oktober 1997; café De Apedans, Groningen)
90 5452 047 7: Mathijs Deen: Moeder doen (16 november 1997; café de Minnaar, Groningen)
90 5452 048 5: Ruth Beijert: Van Tachtiger tot Modernist (december 1997)
90 5452 049 3: Smid-Bosklopper: De verzenen tegen de prikkels (14 november 1998; De Muzeval, Emmen)
90 5452 050 7: Simon Vinkenoog: Vreugdevuur (13 juni 1998; Galerie Kadijk, Amsterdam)

90 5452 051 5: Schrijver & Caravan, 5 (12,13 september 1998; café de Engelbewaarder, Amsterdam en café de Minnaar, Groningen)
90 5452 052 3: De Hunzecentrale (mei 1998)
90 5452 053 1: Bart FM Droog: Deze dagen (26 september 1998; muziekcafé Koekkoek, Groningen)
90 5452 054 X: Lucia van Heteren: Kritiek, jury en publiek (3 september 1998)
90 5452 055 8: Bos/Hoogen: State of the art (27 november 1998)
90 5452 056 6: Schrijver & Caravan, 6 (1999)
90 5452 057 4: Hannie Rouweler: In de branding van de dag (16 januari 1999; dorpshuis Usquert)
90 5452 058 2: Bacteriën reageren bloedstollend (10 oktober 1998; reünie Laboratoriumschool, Leeuwarden)
90 5452 059 0: Karel ten Haaf: Steppen zonder autoped (11 april 1999; café De Drie Uiltjes, Groningen)
90 5452 060 4: Schrijver & Caravan 7 (niet verschenen)

90 5452 061 2: Karel ten Haaf: In de geest van oktober (3 september 1999, Stadhuis Groningen)
90 5452 062 0: K-agenda 1999-2000 (15 mei 1999)
90 5452 063 9: Tjitse Hofman: TV 2000 (19 november 1999)
90 5452 064 7: Meindert Talma: Dammen met ome Hajo (1, 2, 3 oktober 1999; Winston Amsterdam, Aansteekhuis Surhuisterveen en Vera Groningen)
90 5452 065 5: Wie leert ‘t krekeltjen zijn lied? (9 december 2000)
90 5452 066 3: Mathijs Deen: Drie Dagen Wenen Voor Twee Personen (12 november 1999; theater Van Lennepkade, Amsterdam))
90 5452 067 1: Mathijs Deen: Dromen Worden Waar (12 november 1999; theater Van Lennepkade, Amsterdam)
90 5452 068 X: K-agenda 2000/2001, niet verschenen
90 5452 069 8: Bert Janssen: Negentigplus (november 1999)
90 5452 070 1: Willem Jan van Wijk: Tijd sleep mij een bril (26 maart 2000; galerie Pictura, Groningen)

90 5452 071 X: Frank Berndsen: Met alle respect (november 2000)
90 5452 072 8: Ewoud Broeksma: Voor de lens van (februari 2000)
90 5452 073 6: Selma Parmentier: Rooksignalen (28 april 2000; Sassenhein, Haren)
90 5454 074 4: Simon Vinkenoog: De ware Adam (10 september 2000; galerie Nieuw-Schoten, Haarlem)
90 5452 075 2: Ronald Ohlsen: Gedoodverfde engelen (15 oktober 2000; Usva, Groningen)
90 5452 076 0: Wereldplaatje (11 november 2000; Grand Theatre, Groningen)
90 5452 077 9: Bart FM Droog: Benzine (21 november 2000; Literair Lokaal, Groningen)
90 5452 078 7: Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis (30 september 2000; Het andere boek, Antwerpen)
90 5452 079 2: In Memoriam Prins Claus Gedichten (20 december 2002)
90 5452 080 9: Voorproeven najaar 2004 (28 augustus 2004)

90 5452 081 7: Hetty Ligtenberg: Los gekoppeld (12 april 2001; Provinciehuis Groningen)
90 5452 082 5: Inge de Wilde: Römelingh (24 april 2001; Universiteitsbibliotheek, Groningen)
90 5452 083 3: Albertina Soepboer: De dieptering (27 mei 2001; Literair Lokaal, Groningen)
90 5452 084 1: Joost Doornik, catalogus
90 5452 085 X: Groningen @home (1 juli 2001)
90 5452 086 8: Allen Ginsberg: Me and my peepee (vertaling Simon Vinkenoog) (15 februari 2002; Perdu, Amsterdam)
90 5452 087 6: Daniël Dee: Vanuit de lucht (18 november 2001; Lux-Wintertuin, Nijmegen)
90 5452 088 4: Liesbeth Annokkee: Nachtplantsoen (26 oktober 2003; Muziekkoepel Noorderplantsoen & café De Bres, Groningen)
90 5452 089 2: Droog & Michajlova: Dichters over Repin (31 januari 2002; Groninger Museum, Groningen)
90 5452 090 6: Dit Alles in Groningen (29 juni 2002)

90 5452 091 4: Lucia Heteren, Annemarie Wenzel: Jeugdtheater, kinderen, en hun binnenwereld (28 juni 2002)
90 5452 092 2: Selma Parmentier: Afscheid (27 september 2002; De Bonte Koe, Groningen)
90 5452 093 0: Mowaffk Al-Sawad: Stemmen onder de zon (20 oktober 2002; Huis de Beurs, Groningen)
90 5452 094 8: Arjan Witte: Oswin, geboorte van een moraal (14 november 2002: Tivoli, Utrecht)
90 5452 095 7: Daniël Dee: 3D (8 november 2002; Simplon, Groningen)
90 5452 096 5: Sieger M. Geertsma: Straatvluchter (8 november 2002; Simplon, Groningen)
90 5452 097 3: Karel ten Haaf: Geen zomer meer (28 juni 2003, Het Viadukt, Groningen)
90 5452 098 1: Nyk de Vries: Rozijnkonijn (23 februari 2003; Huis de Beurs, Groningen)
90 5452 099 X: Koen van Krimpen Nothing going on in the city (18 mei 2003; Huize Maas, Groningen)
90 5452 100 7: Abdellah Dami: Couscous met appelmoes (2 april 2003; Openbare Bibliotheek, Groningen)

90 5452 101 5: Nina van den Broek: Kom vul de glazen (mei 2003; café Vaatstra, Zuidwolde)
90 5452 102 3: De Dichters uit Epibreren: Wei Epibreren – cd (27 maart 2004; Puddingfabriek, Groningen)
90 5452 103 1: Grenzeloze landschappen -Alfa College (13 juni 2003)
90 5452 104 X: Grenzeloze architectuur – DAGboek 2003 (27 juni 2003; stationshal Groningen)
90 5452 105 8: Tjitse Hofman: Roodvocht (8 november 2003; Usva, Groningen)
90 5452 106 6: Bruinja & Dee (red.) Kutgedichten (25 januari 2004; Usva, Groningen)
90 5452 107 4: Vinkenoog: Goede raad is vuur (29 januari 2004; café Festina lente, Amsterdam; herziene herdruk gepresenteerd op 15 november 2009 in de kerk van Ruigoord)
90 5452 108 2: Russisch landschap nu (18 december 2003; Groninger Museum, Groningen)
90 5452 109 0: Hupperetz: Regie in het theater (11 december 2003)
90 5452 110 4: Doeko Bosscher: Strandvondst (29 februari 2004; Huis de Beurs, Groningen)

90 5452 111 2: Spraakmakende boeken [Athena’s Boekhandel] (25 maart 2004)
90 5452 112 0: Bart FM Droog: Radioactief (27 maart 2004; Puddingfabriek, Groningen)
90 5452 113 9: Een liefde, een oorlog (18 april 2004; Herinneringscentrum Kamp Westerbork)
90 5452 114 7: (978 90 5452 114 3) (uitgave van Stichting Beeldlijn / boekpresentatie: 27 februari 2011, ForumImages, Groningen)
90 5452 115 5: Kasper Peters: Hellevaartsdagen (6 juni 2004; Vera, Groningen)
90 5452 116 3: Miep Spée: Schaduwnamen (22 mei 2004; Lagedijk, Zaandijk)
90 5452 117 1: Adnan Aktas: Turkse roulette [A&A-producties] (15 mei 2004)
90 5452 118 X Onalledaagse ontmoetingen [Alfa-college] (februari 2004)
90 5452 119 8: Achter de schermen, DAGboek 2004 (3 juli 2004; Grand Theatre, Groningen)
90 5452 120 1: Shakespeare: Timon van Athene (vert. Jack Nieborg) (augustus 2004; Shakespearetheater, Diever)

90 5452 121 X: Yorgos Dalman: De vrouw in de kamer (23 september 2004; café Marleen, Groningen)
90 5452 122 8: Karel ten Haaf: Bokkenvla (23 oktober 2004; Het Viadukt, Groningen)
90 5452 123 6: Groningen in beeld /Groningen in pictures (1 december 2004)
90 5452 124 4: Nioc proceedings onder redactie van Rein Smedinga en Jos Tolboom (februari 2005)
90 5452 125 2: Klotengedichten (27 januari 2005 Usva, Groningen en 5 februari JOOT, Amsterdam)
90 5452 126 0: Hans van Maanen: Niemand heeft nog iets beters bedacht (december 2004)
90 5452 127 9: Hannie Rouweler: Vogel op steen (19 februari 2005; café de Reddende Engel, Hasselt-B)
90 5452 128 7: Diana Ozon: Bronwater (20 maart 2005; Chiellerie Hangplek voor Kunstenaars, Amsterdam)
90 5452 129 5: Selma Parmentier: Alle meisjes vlinders (22 april 2005; Sassenhein, Haren)
90 5452 130 9: Coen de Jonge: De buik van Elvis (8 juni 2005, De Wolthoorn, Groningen)

90 5452 131 7: William Shakespeare (vert. Jack Nieborg): Driekoningenavond (juni 2005, Shakespearetheater Diever)
90 5452 132 5: Plannen op tafel, DAGboek 2005 (22 juni 2005, Dienst ROEZ, Groningen)
90 5452 133 3: Groninger Welvaart (5 juli 2005, a/b Onrust, Groningen)
90 5452 134 1: De Wasknijper (Oerol 2005)
90 5452 135 X: Miep Spée: Radar voor gevaar [nog niet verschenen]
90 5452 136 8: Stefan Nieuwenhuis: Ik ben omringd door debielen en ik voel me goed (15 oktober 2005, Huis De Beurs, Groningen)
90 5452 137 6: De blauwe schuit (4 december 2005, a/b Onrust, Groningen
90 5452 138 4: Frank Berndsen: Heimwee naar de daad – Ter Braaks opvattingen over leven en literatuur in ontwikkeling, 1923-1926 (augustus 2006)
90 5452 139 2: Anneke Claus: BONZAI! (6 november 2005, Vera, Groningen)

90 5452 140 6: Marianne van Albada: Vijfduizend jaar overleven (19 mei 2006, De Barn, Midlaren)

90 5452 141 4: Harmen Lustig: Louter Lustig (12 februari 2006, East of Eden, Amsterdam)
90 5452 142 2: Teakema & Straatman: 40 jaar H.C. IJsleeuwen – jubileumboek 1965-2005 (IJsleeuwen-jubileumboek)
90 5452 143 0: Wiebo Brouwer: Rijgeschiktheid in de marges van ruimte en tijd (1 september 2005)
90 5452 144 9: Aperitief – Noorderzon in gedichten (18 augustus 2005, Spiegeltent Noorderzon, Groningen)
90 5452 145 7: Douwe Zeldenrust: Grenzeloos varen (10 april 2006, Boothuis de Hunze, Groningen)
90 5452 146 5: Vinkenoog & Spinvis: Ja! (maart 2006)
90 5452 147 3: Stefan van der Poel: 100 jaar Folkingestraat-synagoge (1 maart 2006, Folkingestraatsynagoge, Groningen)
90 5452 148 1: Dwaallicht – tien Iraakse dichters in Nederland (9 juni 2006, Podium Mozaïek, Amsterdam)
90 5452 149 X: [‘U begrijpt dat ik deze zaak niet licht opvat’, boek over Daniil Charms onder redactie van Stefan Nieuwenhuis, niet verschenen]
90 5452 150 3: Sieger M.G.: Schaduwvechter (14 juni 2006, Simplon, Groningen)

90 5452 151 1: Martine van Rooijen: Het avontuur van Groningen (4 juli 2006, Fraeylemaborg, Slochteren)
90 5452 152 X: Al Galidi: Ik ben er nog (Zwolle, augustus 2006)
90 5452 153 8: William Shakespeare: Henry IV (5 juli 2006, Shakespearetheater Diever)
90 5452 154 6: Simon Vinkenoog: Zonneklaar (26 augustus 2006, Uitmarkt, Amsterdam)
90 5452 155 4: Groningen bij nacht (8 september 2006, Vera, Groningen)
90 5452 156 2: The Fearless Cartooneer: Elvis versus the most hideous spacemonster of the universe and other short stories (8 september 2006, Vera, Groningen)
90 5452 157 0: Kastanjegedichten (24 september 2006, schoolplein Agatha Snellenschool, Utrecht)
90 5452 158 9: Judith Visser: Tegengif (29 september 2006. boekhandel Donner, Rotterdam)
90 5452 159 7: Groningse nieuwe (10 oktober 2006, Usva, Groningen)
90 5452 160 0: Onder dak (20 oktober 2006, Broerekerk, Bolsward)

90 5452 161 9: Schaakgedichten / Chess Poetry (20 oktober 2006, opening Essent-schaaktournooi, Hoogeveen)
90 5452 162 7: Lupko Ellen: Moddergraf (3 november 2006, Benzinebar, Groningen)
90 5452 163 5: Willem Jan van Wijk: Of er nooit iets verschoof (12 november 2006, Het Heerenhuis, Groningen)
90 5452 164 3: Ronald Ohlsen: Lente in Sydney (25 januari 2007, Slotmanifestatie Poëziemarathon, Grand Theatre, Groningen)
90 5452 165 1: Uitgekaderd (oktober 2006)

Vanaf 1 januari 2007 is het ISBN (Internationaal Standaard Boek Nummer) 13-cijferig geworden

97890 5452 166 8: Théa Plenter-Bruiniers: Hupsaké van Thé (2 februari 2007, Scandinavisch Dorp, Eelderwolde)
97890 5452 167 2: Jan Veenstra: De zomer van ’59 (16 maart 2007, Huis de Beurs, Groningen)
97890 5425 168 6: TT Poëzie (18 mei 2007, bij TT monument, Assen)
97890 5452 169 3: Nina van de Broek: Bedreigd verleden (30 mei 2007, Toornhuus, Ezinge)

97890 5452 170 9: Den Hollander, Veldman & Vink: Volop Verwondering – 25 jaar Theater te Water (12 mei 2007, Stadsschouwburg, Groningen)

97890 5452 171 6: Martine van Rooijen: Het avontuur van Drenthe (1 juli 2007, Hunebedcentrum, Borger)
97890 5452 172 3: Shakespeare: As you like it (juni 2007, Openluchttheater Diever)
97890 5452 173 0: Judith Visser: Tegengif luisterboek (21 april 2007, café Floor, Rotterdam)
97890 5452 174 7: Edwin Lucas & Marcel Uljee: Het geheim van het schrijven, september 2007, geen boekpresentatie)
97890 5452 175 4: Judith Visser: Tinseltown (6 oktober 2007, Openbare Bibliotheek Rotterdam)
97890 5452 176 1: Voetschrift van verleiding (5 oktober 2007, Martiniplaza, Groningen)
97890 5452 177 8: Daniël Dee: Koffiedik zingen (2 november 2007, Kunstsuper, Rotterdam)
97890 5452 178 5: Cornelius, Hajema, Den Hollander: Natte voeten; Bij hoog & Bij Laag deel 2 (18 november 2007, Feithhuis, Groningen)
97890 5452 179 2: Karel ten Haaf: meisjespijn (15 december 2007, Het Viaduct, Groningen)

97890 5452 180 8: Tjitse Hofman: Ajaa (2 maart 2008, Vera, Groningen)

97890 5452 181 5: Judith Visser: luisterboek Tinseltown (12 maart 2008, Letterenbal Bibliotheek Rotterdam)
97890 5452 182 2: Bill Mensema: Doem dada (30 maart 2008, Vera, Groningen)
97890 5452 183 9: Klaas Swaak: Thuiskomst en andere verhalen (9 april 2008, Noorderlicht Fotogalerie, Groningen ism boekhandel Godert Walter)
97890 5452 184 6: Joost Kingma: Tuinstad Haren (6 juni 2008, Boekhandel Boomker, Haren)
97890 5452 185 3: Herman Sandman: Arcadia der Poëten (15 mei 2008, Groninger Archieven & Huis van de Groninger Cultuur)
97890 5452 186 0: Uit het Noorden waait de Muze aan (28 juni 2008, De Engelstede, Engelbert)
97890 5452 187 7: Zeuvendaagse (14 juni 2008, tijdens Zomerzinnen in het Gevangenismuseum, Veenhuizen)
97890 5452 188 8: Shakespeare: Macbeth (08-08-08, Shakespearetheater Diever)
97890 5452 189 1: Simon Vinkenoog: Am*dam / Madmaster (18 juli 2008, Openbare Bibliotheek Amsterdam)

97890 5452 190 7: Dorien Paymans: Proef Groningen (22 september 2008, Het Feithuis, Groningen)

97890 5452 191 4: Een dansje in de regen (10 december 2008, Perdu, Amsterdam)
97890 5452 192 1: Anton Brand: Liefdeknopen (26 oktober 2008, De Coendersborg, Groningen)
97890 5452 193 8: Anneke Claus: Dat was dat (12 oktober 2008, Vera, Groningen)
97890 5452 194 5: Selma Parmentier: Doen! (25 november 2008, Het Heerenhuis, Groningen)
97890 5452 195 2: Daniël Dee (red.): Meesterwerk (25 januari 2009, Het Paleis [souterrain], Groningen)
97890 5452 196 9: Théa Plenter & Anita Pepping: Plenter @ Pepping (31 oktober 2008, Euroborg, Groningen)
97890 5452 197 6: Onzintuigen (13 december 2008, Het Rode Hert, Roderwolde)
97890 5452 198 3: Kasper Peters: Kanaalkoorts (22 februari 2009, Vera, Groningen)
97890 5452 199 0: Hedwig Baartman: Offerschaap (27 juni 2009, Kaap Hoorn, Haren)

97890 5452 200 3: Jurre van den Berg: Binnenvaart (23 maart 2009, Openbare Bibliotheek, Groningen)

97890 5452 201 0: Joana Serrado: Emparedada / Uit de muur (23 maart 2009, Openbare Bibliotheek, Groningen)
97890 5452 202 7: Diana Ozon: Hartspanne (18 april 2009, De Kring, Amsterdam)
97890 5452 203 4: Shakespeare: Hoop gedoe om niks
97890 5452 204 1: Lupko Ellen: Wraaktocht (27 mei 2009, selexyz scholtens, Groningen)
97890 5452 205 8: Martijn van Wersing: In de schaduw van de Geselberg,(2 juli 2009, veldje naast de Geselberg bij Wessinghuizen)
97890 5452 206 5: Nina van den Broek: Spoorwandelen (augustus 2009, geen boekpresentatie)
97890 5452 207 2: Yorgos Dalman: Tango in het slachthuis (september 2009, geen boekpresentatie)
97890 5452 208 8: Bill Mensema: Fietsen met Bob Dylan (18 oktober 2009, Erlenmeyerzaal Het Paleis, Groningen)
97890 5452 209 6: Frans Westra: Martinitoren ( 7 november 2009, Images, Groningen)

97890 5452 210 2: Rosa Timmer: Allemansvriend (22 november 2009, Erlenmeyerzaal Het Paleis, Groningen)

97890 5452 211 9: Petra Else Jekel: Oer (13 december 2009, boekhandel Ongerijmd, Arnhem)
97890 5452 212 6: Karel ten Haaf (red.): Zieteratuur (14 maart 2010, kantoor Uitgeverij Passage in Het Paleis)
97890 5452 213 3: Harmen Lustig: Lef (verschenen 1 maart 2010; geen boekpresentatie)
97890 5452 214 2: Daniël Dee: Monsterproof (5 maart 2010, boekhandel De Balustrade, Rotterdam)
97890 5452 215 6: Jet Spits & Johan van der wal: Zeemansgezinnen in bezet Nederland (24 april 2010, zaal Spectrum Het Paleis Groningen)
97890 5452 216 4: Ik hoor nog wel van je (17 april 2010, De Oosterpoort, Groningen)
97890 5452 217 1: Shakespeare: Twee vrienden uit Verona
97890 5452 218 8: Daniël Dee & Karel ten Haaf: K-1 van de schoonheid en de kracht (19 mei 2010 kantoor Uitgeverij Passage)
97890 5452 219 5: Marcel de Jong: Tropenkolder (6 juni 2010, boekhandel Huyser, Delft)
97890 5452 220 1: Herman Sandman: De dronken rechtsbuiten en andere helden uit het amateurvoetbal (25 september 2010, kantine WVV, Winschoten)

97890 5452 221 8: Paul Gellings: De zomer van Icarus (15 oktober 2010, boekhandel Waanders, Zwolle)
97890 5452 222 5: Dick Veerman: Van eten weten (verwacht voorjaar 2012)
97890 5452 223 2: Lupko Ellen: Herenboer (22 januari 2011, Erlenmeyerzaal Het Paleis, Groningen)
97890 5452 224 9: Anneke Claus: Wissen (27 januari 2011, ForumImages en Grand Theatre [Poëziemarathon], Groningen)
97890 5452 225 6: Sascha Landkroon & Maarten Praamstra: Ideeën op sterk water (27 januari 2011, Senaatskamer Academiegebouw, Groningen)
978905452 226 3: IK geef een feestje als ik vrijkom (gebonden editie, niet in de handel)
97890 5452 227 0: Ik geef een feestje als ik vrijkom (handelseditie, Het Poortje 2 februari 2011))
97890 5452 228 7: Ralph Aarnout: Werk in opdracht (4 maart 2011, Het Paleis, Groningen)
97890 5452 229 4: Rosa Timmer: Vrije ruimte (4 maart 2011, Het Paleis, Groningen)
97890 5452 230 0: Meindert Talma: Laat het orgel jammeren (6 maart 2011, Vera, Groningen)

97890 5452 231 7: Shakespeare: Hamlet
97890 5452 232 4: Over kijken en kiekjes (23 april 2011, Noorderlicht Fotogalerie, Groningen)
97890 5452 233 1: Renée Luth: Pingpongtong (2 juli 2011; café Marleen Groningen, Groningen)
97890 5452 234 8: Sterke Verhalen Club: Mannentrouw (29 mei 2011; Culturele zondag Het Paleis Groningen
97890 5452 235 5: Heleen Bosma: Oostenwind (11 juli 2011; Latijnse school, Deventer)
97890 5452 236 2: Boterdiep 117, eenmalig literair tijdschrift (augustus 2011)
97890 5452 237 9: Bill Mensema: Captain Liefie ( 22 september 2011, Strand Euroborg, Groningen)
97890 5452 238 6: Irene Wiersma: Wat u? (25 september 2011, Vera Groningen)
97890 5452 239 3: Paul Gelling: Verbrande schepen (29 oktober 2011, aan boord Cultturschip Thor, Zwolle)
97890 5452 240 9: Herman Sandman: De lange leegte (20 oktober 2011, de Nieuwe Boekhandel, Amsterdam)

97890 5452 241 6: Marcel de Jong: Geen les meer (24 november 2011, Selexyz Kooyker, Leiden)
97890 5452 242 3: De Grote, Dikke Hobbyrock Encyclopedie, deel 1 (21 augustus 2016, Platformtheater, Groningen)

97890 5452 243 0: Daniël Dee: Vrouwen en ik eerst (3 februari 2012,boekhandel v/h Van Gennep, Rotterdam)
97890 5452 244 7: Hans Aarsman: Gedachten bij het wachten… (6 oktober 2011, Grand Theatre, Groningen)
97890 5452 245 4: Mestrik: Man en paard geven zich bloot (5 december 2011, Noorderpoortcollege Groningen)
97890 5452 246 1: Craig Schuftan: De Culture Club (13 januari 2012, galerie Sign, Groningen; tijdens Eurosonic)
97890 5452 247 8: Anton Brand: Laatste reis, in het spoor van Vincenzo Bellini (19 februari 2012, Erlenmeyerzaal het Paleis, Groningen)
97890 5452 248: Paul Straatsma: Mijn Streek (27 mei 2015, Gevangenismuseum, Veenhuizen)
97890 5452 249 2: C.B. Vaandrager: Sleutels (16 maart 2012, boekhandel v/h Van Gennep, Rotterdam)
97890 5452 250 8: De dood en het peloton (25 maart 2012, Erlenmeyerzaal Het Paleis, Groningen)

978905452 251 5: Lupko Ellen: Moddergraf (gebonden pocket – uitgesteld)
97890 5452 252 2: Lupko Ellen: Wraaktocht (gebonden pocket- uitgesteld)
97890 5452 253 9: Lupko Ellen: herenboer (gebonden pocket – uitgesteld)
97890 5452 254 6: Jan Veenstra: Here weg (14 juni 2012, Erlenmeyerzaal Het Paleis, Groningen)
97890 5452 255 3: Shakespeare: Komedie van misverstanden (april 2012
97890 5452 256 0: Olga Zijlstra: handboek voor mietjes (1 juni 2012, Bowling, Groningen)
97890 5452 257 7: De andere kant (29 maart 2012, USVA, Groningen)
97890 5452 258 4: Erik Kwakernaak: Vreemd gedoe (april 2012)
97890 5452 259 1: Everhard Huizing & Jankees Braaksma: Klinkende klei (9 september 2012, Oosterpoort, Groningen)
97890 5452 260 7: Job Breemer ter Stege: Pontus (29 september 2012, de Roode Bioscoop, Amsterdam)

97890 5452 261 4: Hans Donderwinkel: Gronings eten (18 oktober 2012, Platformtheater, Groningen)
97890 5452 262 1: Arend van Wijngaarden: Zeven vette jaren in de zorg (31 oktober 2012, Erlenmeyerzaal Het Paleis, Groningen)
97890 5452 263 8: Karel ten Haaf: Van de straat (3 november 2012, café Marleen, Groningen)
97890 5452 264 5: Joost Oomen: De stort (15 december 2012, CBK, Groningen)
97890 5452 265 2: Marcella veldthuis: Hybris (15 december 2012, CBK, Groningen)
97890 5452 266 9: Eric Bos: Tafeldans (26 januari 2013, Spectrum Het Paleis, Groningen)
97890 5452 267 6: Imre Engbers & Marlot Oortman: Alleen voor leden (8 mei 2013, de Roode Biscoop, Amsterdam
97890 5452 268 3: Herman Sandman: De laatste bus naar Slochteren (14 december 2012, Bibliotheek Slochteren)
97890 5452 269 0: Michiel van Diggelen: Ab Visser Biografie (13 februari 2013, Centrale Bibliotheek, Groningen)
97890 5452 270 6: Daniël Dee: De zondige daad (27 maart 2013, Boekhandel Van Gennep, Rotterdam)

97890 5452 271 3: Paul Gellings: Augustusland (19 april 2013, De Atlas, Zwolle)
97890 5452 272 0: Lupko Ellen: Nachtengel (24 mei 2013, boekhandel Van der Velde, Groningen)
97890 5452 273 7: Bill Mensema: Rock 7 (28 juni 2013, Brasserie Het Paleis, Groningen)
97890 5452 274 4: Herman Sandman: Appie Alberts (28 november 2013, De Spieghel, Groningen)
97890 5452 275 1: #Overleven (5 maart 2013, Usva, Groningen)
97890 5452 276 8: Tekst/figuur (Poetry International Rotterdam 2013)
97890 542 277 5: Kasper Peters: Kelder (28 juni 2013, Theater de Kapel ORKZ, Groningen
97890 5452 278 2: Meindert Talma: Kelderkoorts (9 oktober 2013, Vera, Groningen)
97890 5452 279 9: Ronald Ohlsen: Het geheugen van Herman Blauw (31 oktober 2013, Erlenmeyerzaal Het Paleis, Groningen)

97890 5452 280 5: Lagen in Stad (16 november 2013, Oosterpoort, Groningen)

97890 5452 281 2: Rosa Timmer: Bikiniseizoen en andere sores van de moderne vrouw (22 november 2013, Polare, Groningen)
97890 5452 282 9: Job Breemer ter Stege: De dolfijnen (11 maart 2014, Paso Boble, Amsterdam)
97890 5452 283 6: Elle van Bohemen: Overgave (9 februari 2014, Huis de Beurs, Groningen)
97890 5452 284 3: Jacob Moerman: De Grote Oorlog in herinnering (22 maart 2014, Kroeg van Klaas, Groningen)
97890 5452 285 0 –
97890 5452 286 7: Lupko Ellen: Hellig vuur (11 april 2014, Literaire hemel in café De Amer, Amen)
97890 5452 287 4: Herman Sandman: FC Hopeloos (5 juni 2014, Godert Walter, Groningen)
97890 5452 288 1: Oneiding (22 april 2014, Van Swinderenhuis, Groningen)
97890 5452 289 8: Marcel de Jong: Coma (27 september 2014, Dansschool Wesseling, Delft)
97890 5452 290 4: Koos Boertjens: Groningen van boven / Groningen from the sky (5 oktober 2014, De Bovenkamer, Groningen)

97890 5452 291 1: Lilian Schneider: Aquamarijn (19 oktober 2014, Erlemeyerzaal Het Paleis, Groningen)
97890 5452 292 8: Daniël Dee & Karel ten Haaf: Peter Aerts, the Dutch Lumberjack 22 november 2014, De Jaargetijden, Enschede)
97890 5452 293 5: Jan Strikwerda: Lou Leeuw, een rockende tijger (26 november 2014, Vera, Groningen)
97890 5452 294 2: Ruth Koops in ‘t Jagt & Lieke van den Krommenacker: Hogelandlopers (13 december 2014, CBK, Groningen)
97890 5452 295 9: A.P.E. Veraar: Zinkgaten (13 december 2014, CBK, Groningen)
97890 5452 296 6: Wim Ensing: Het drama van Justina Abelina (30 november 2014, café Ensing, Peize)
97890 5452 297 3: Peter Verschuren: Genadebrood (25 februari 2015, Voedselbank Groningen)
97890 5452 298 0: Mike Tomale: Bevingen (zal niet verschijnen)
97890 5452 299 7: Paul Gellings: De jacht op de klaproos (17 april 2015, Waanders in de Broeren, Zwolle)
97890 5452 300 0: Eric Bos: De kadewacher (14 juni 2015, Pictura, Groningen)

97890 5452 301 7: Lupko Ellen: De zussen Borgesius (19 november 2015, Van der Velde A-Kerkhof, Groningen))

97890 5452 302 4: De doos van Passage (26 maart 2016, de Oosterpoort Groningen – samen met onderstaande tien dichtbundels)
97890 5452 303 1: Ik proef iets wat bedorven is – bloemlezing hekelgedichten
97890 5452 304 8: Daniël Dee: Mond vol demonen
97890 5452 305 5: Paul Gellings: Café Egidius

97890 5452 306 2: Karel ten Haaf: De vertaling van Herbie Hancock
97890 5452 307 9: Renée Luth: Preparaat
97890 5452 308 6: Ronald Ohlsen: De dag dat ik in het gedicht verdween
97890 5452 309 3: Diana Ozon: Zwerfzang
97890 5452 310 0: Pauline Sparreboom: De dagen, de dingen

97890 5452 311 6: Irene Wiermsa: Kraanstaren
97890 5452 312 3: Willem Jan van Wijk: Keelpost

97890 5452 313 0: Herman Sandman: De eeuwige Veenkoloniaal (17 september 2015, De Kwinne, Stadskanaal

97890 5452 314 7: Erik de Graaf: Marten Toonder senior (17 oktober 2015, Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum)
97890 5452 315 4: Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland (6 november 2015, studiedag Levende talen, Utrecht)
97890 5452 316 1: Bill Mensema: BOEM! (15 november 2015, de Bres, Groningen)
97890 5452 317 8: Marcel de Jong: Op de schouders van reuzen (in opdracht van ID College)
97890 5452 318 5: Willemien Lenstra: Mevrouw wil versterven! (in opdacht van Hospice Gasthuis Groningen)
97890 5452 319 2: Joppe van der Spoel: Kleurboek van Groningen (verschenen november 2015)
97890 5452 320 8: Karel ten Haaf: Hemel en afscheid (13 februari 2016, Het Viadukt, Groningen)

97890 5452 321 5; Margriet Brandsma e.a.; De gaskolonie (13 mei 2016, Het Feithhuis, Groningen)
97890 5452 322 2: Ton Peters (red.): Ridderroman (22 mei 2016, de Wolthoorn, Groningen -tijdens de Driekdag)
97890 5452 323 9: Margriet Fokken & Barbara Henkes: Sporen van het slavernijverleden in Groningen (16 september 2016, Doopsgezinde Kerk, Groningen)
97890 5452 324 4: Erik de Graaf: Marten Toonder senior (paperbackversie)
97890 5452 325 3: Erik Hulsegge: Numero dertien (11 juni 2016, RTV Noord, Groningen)
97890 5452 326 0: Kleurboek van Delfzijl (10 juni 2016, de Boegschroef, Delfzijl)
97890 5452 327 /:
97890 5452 328 4: Anjet Daanje: jl. (29 september 2016, boekhandel Boomker, Haren)
97890 5452 329 1: Frans Westra: palet van Groningen (14 oktober 2016, Synagoge, Groningen)
97890 5452 330 7: Jan Veenstra: De secondant (15 oktober 2016 bij opening Hoogeveen Schaak Toernooi in !Pet, Hoogeveen)

97890 5452 331 4: PSSG (25 jaar Uitgeverij Passage) (23 oktober 2016, Silo, Groningen)
97890 5452 332 1: Nina van den Boek: Boerderijen in de Marne (25 november 2016, Verhildersum)
97890 5452 333 8:Herman Sandman: Mangup Milko (27 november 2016, supporteshome FC Groningen)
97890 5452 334 5: Sacha Landroon: Terra Incognita (10 december tijdens Wildvang in CBK, Groningen)
97890 5452 335 3: Marleen Nagtegaal: Onthoofde man op vuilisbelt (10 december 2016 tijdens Wildvang in CBK, Groningen)
97890 5452 336 9: Kees Willemen: Waar zijn onze intellectuelen gebleven? (15 september 2016, Usva, Groningen)
97890 5452  337 6: Michiel Postma: Wijn, worst en wielrennen (10 maart 2017. café Spaak, Groningen)
97890 5453 338 3: Gerard van den Berg & Louis Straatman: Goud, Ja (20 april 2017, Kaap Hoorn, Haren)
97890 5452 339 0: Eddy Hekman: Een coupé verder (7 april 2017, De Bovenkamer, Groningen)
97890 5452 340 6: Paul Gellings: Zondagavondbuurt 20 mei 2017, boekhandel Westerhof, Zwolle)

97890 5452 341 3: Igor Wijnker: Rock City (17 november 2017, Vera, Groningen)
97890 5452 342 0: Jan Wierenga: Ogenblik (mei 2017)
97890 5452 343 7: Hans van Maanen: Kunst in de kop van de koopman (juni 2017)
97890 5452 344 4: Paul Straatsma: Mijn Streek Historisch 31 mei 2017, Gevangenismuseum, Veenhuizen)
97890 5452 345 1: Bennie Roeters: Tjerk (19 september 2017, café Belcampo, Amsterdam)
97890 5452 346 8: Allard Steenbergen & Erwin de Vries (red.): Boekhandel Godert Walter (20 oktober 2017, Lutherse kerk, Groningen)
97890 5452 347 5: Leen Steen: Heethoofd (22 oktober, Rotown, Rotterdam)
97890 5452 348 2: Hanneke Boonstra: Mijn Mata Hari (15 oktboer 2017, café Wouters, Leeuwarden)
97890 5452 349 9: Marga Kool & Jan Veenstra: Het heen en weer (23 november 2017, Boomker Boeken, Haren)
97890 5452 350 5: Meindert Talma: Je denkt dat het komt (24 november 2017, Explore the North, Leeuwarden)

97890 5452 351 2: Nicolette Leenstra: De reis van de zeevaarder (25 januari 2018, Bunningzaal van Vanderveen Warenhuis, Assen)
97890 5452 352 9: Karel ten Haaf: Tijd te verliezen (niet verschenen)
97890 5452 353 6: Margriet van Dijken: Tiemen, melkboer van ’t Hogeland (28 april 2018, Op Ewsum, Middelstum)
97890 5452 354 3: Inge de Wilde: Een sterke wilskracht (28 mei 2018, Academiegebouw Groningen)
97890 5452 355 0: Marjan Brouwers: Van meester tot master (26 november 2018, Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool, Groningen)
97890 5452 356 7: Peter Groenewoud, Rein Scholte, Gerlinde Schüssler: De markt (26 juni, Noorderlicht Groningen)
97890 5452 357 4: Karel ten Haaf: Nilfisk! (13 mei 2018, café Mulder, Groningen)
978905452 358 1: Lilian Schneider: Een wreed voorjaar (2 september 2018, muziekkoepel & Hof van Daam, Appingedam)
97890 5452 359 8: Kasper Peters: Vogelzwemvliegvis (23 september 2018, Speeltuinvereniging Oosterpark, Groningen
97890 5452 3604: Hans Donderwinkel: Lekker Gronings (10 november 2018, Van der Velde Grote Markt, Groningen)

97890 5452 3611: Marcel de Jong: De Afscheiding (12 oktober 2018, Catharinakerk, Ulrum)
97890 5452 3628: Paul Gellings: De wereld als leugen (15 november 2018, Waanders in de Broeren, Zwolle)
978905452 3635: Lilian Zielstra (red.): Dichten met oma (26 november 2108, Vrijdag, Groningen)
97890 5452 3642: Nick ter Wal: De schrijfmachine (15 december 2018, CBK (tijdens Wildvang), Groningen
97890 5452 3659: Lilian Zielstra: Ik zag een man met een bos bloemen naar de Nieuwstad gaan (4 februari 2019, Grand Theatre, Groningen.
97890 5452 3666: Bill Mensema: Mannenborstjes – Decade 1 (6 oktober 2019, Uitgeverij Passage, Groningen)
97890 5452 3673: Anjet Daanje: De herinnerde soldaat (24 november 2019, Uitgeverij Passage, Groningen)
97890 5452 3680: Marcel de Jong: Samen sterker mbo; mbo Rijnland (december 2018)
97890 5452 3697: Bert Middel: ‘Die meneer is van ons…’ (13 februari 2019, Van Swinderenhuys, Groningen)
97890 5452 3703: Martine van Rooijen: De vreselijke vriendinnen van mijn moeder (3 maart 2019, sociëteit  De Harmonie, Groningen)

97890 5452 3710:  Mieke Meiboom: Foute Groningers? (18 april 2019, Groninger Archieven, Groningen)
97890 5452 3727: Daniël Dee [plak hier uw titel] (25 mei 2019, boekhandel Van Gennep, Rotterdam)
97890 5452 3734: Amsing, Bakker, van Essen, Parlevliet: Images of education (19 december 2018, Senaatskamer Academiegebouw, Groningen)
97890 5452 3741: Rik van den Bos; Marcel Hensema, Mijn Ede, Mijn Tweede, Mijn Vrede (27 november 2018, De machinefabriek, Groningen)
97890 5452 3758: Erik Kwakernaak: Tegenwerkend voorwerp (maart 2019)
97890 5452 3765: Rarekiek (15 augustus 2019 op Noorderzon, Groningen)
97890 5452 3773: Michiel Postma: Col culinair (5 juli 2019, Uitgeverij Passage, Groningen)
97890 5452 3789: Claudia Glansbeek: Dag en Nacht Groningen (10 november 2019, EM2, Groningen)
97890 5452 3796: Esmé Van den Boom: Eigen kamers (14 december 2019, tijdens Wildvang in CBK, Groningen)
97890 5452 3802: Willem Kolvoort 30 jaar Vera posters (9 januari 2020 in Groninger Museum en Vera, Groningen)

97890 5452 3819: Bill Mensema: Het pact van de Pont Neuf – Decade 2 (12 februari 2020, Kroeg van Klaas, Groningen)
97890 5452 3826: Eelke Glaudé: Twee vogels in één beklemmende kooi (14 maart 2020, presentatie wegens coronacrisis afgelast)
97890 5452 3833: Peter Verschuren: Worstelen met geboeide handen (18 juni 2020, geen presentatie)
97890 5452 3840: Paul Gellings: Steden van Pandora (14 mei 2020, videopresentatie zonder publiek, Uitgeverij Passage, Groningen)
97890 5452 3857: Erich Kästner: De lyrische huisapotheek, in de vertaling van Driek van Wissen (21 mei 2023 [Driekdag], de Wolthoorn, Groningen)
97890 5452 3864: Bill Mensema: Ik wil naar Oss – Decade 3 (25 september 2020, inloopboekpresentatie Uitgeverij Passage, Groningen)
97890 5452 3871: Rosa Timmer: Woorden van mijn vader (zal niet verschijnen)
97890 5452 388 8: Marjan Brouwers: Leegland (23 oktober 2020, inloopboekpresentatie Uitgeverij Passage, Groningen
97890 5452 389 5: Anjet Daanje: jl. [midprice] (12 november 2020, geen presentatie)
97890 5452 390 1: Lejo Siepe: Onverwacht, een familiegeschiedenis (23 januari 2021, online presentatie)

97890 5452 391 8: José Cutileiro: Nog een liedje (13 november 2020 op de uitgeverij)
97890 5452 392 5: Renée Luth: Zeemeerminnen zinken niet (31 januari 2021, signeren op de uitgeverij)
97890 5452 393 2: Daniël Dee: De echo van mijn voetstappen (april 2021 signeersesies bij de boekhandels Van Gennep, Donner en Bosch&deJong in Rotterdam)
97890 5452 394 9: Sam Gerrits: De aarde en het gas (24 september 2022, boerderij familie Dijkema, Fraamweg, Middelstum))
97890 5452 395 6: Barbara Henkes: Sporen van het slavernijverleden in Fryslân (23 april 2021, streaming vanuit Tresoar, Leeuwarden)
97890 5452 396 3: Bill Mensema: De aarzelende demonstrant – Decade 4 (5 juni 2021, inloopboekpresentatie bij Uitgeverij Passage, Groningen)
97890 5452 397 0: Sander Blom: Mythisch Groningen (20 juni 2021, De Hoeksteen, Noordlaren)
97890 5452 398 7: Rob Siebelink & Guus Termeer (red.): Heb je dat gelezen! 50 jaar Universiteitskrant Groningen (16 september 2021, Martinikerk, Groningen)
97890 5452 399 4: Bennie Roeters: Deze hemel (30 september 2021, Opluchttheater Amsterdamse Bos)

97890 5452 400 7: Stadsleven (jubileumbundel 30 jaar Uitgeverij Passage) (24 september 2021, op de uitgeverij)

97890 5452 401 4: Paul Gellings: Het smeedwerk van herinnering (28 oktober 2021, Waanders in de Broeren, Zwolle)
97890 5452 402 1: Hand Donderwinkel: Groninger keuken (8 oktober 2021, op de uitgeverij)
97890 5452 403 8: Anna van der Molen & Stefan van der Poel: Bob Houwen (1913-1982), man in verzet (25 november 2021)
97890 5452 404 5: Lupko Ellen: Als een mot (18 november 2021, Van der Velde, Akerkhof, Groningen)
97890 5452 405 2: Daniël Dee: De geschiedenis van Marthe (13 februari 2022, De Schouw, Rotterdam)
97890 5452 406 9: Marcel de Jong & Mark de Koning: Krankzinnig kantoorkompas (28 januari 2022, op de uitgeverij)
97890 5452 407 6:  Anjet Daanje / Emily Brontë: Dijende gronden (12 mei 2022, Sociëteit De Harmonie, Groningen)
97890 5452 408 3: Sander Blom: Mythisch Drenthe (27 maart 2022, boekhandel Van der Velde, Assen)
97890 5452 409 0: Marjan Brouwers & Maike van der Kooij: Tussen de dijken, herinneringen aan het Ambonezenbosje (16 april 2022. Reitsmazaal, Appingedam)
97890 5452 410 6: Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris (12 mei 2022, sociëteit De Harmonie, Groningen)

97890 5452 411 3: Lilian Schneider: Goudval (11 juni 2022, boekhandel Boomker, Haren)
97890 5452 412 0: Meindert (27 maart 2022, Vera, Groningen)
97890 5452 413 7: Anita Pepping & Ron Glasbeek: Moeders & Dochters (10 september 2022, tijdens Kunst aan de Vaart, Assen)
97890 5452 414 4: Sander Blom: Heilige grond (6 oktober 2022, Feithhuis, Groningen)
97890 5452 415 1: Iris van den Brand & Sanne Meijer: Vraauwlu, Groninger vrouwen in de geschiedenis (28 september 2022, A-Kerk, Groningen)
97890 5452 416 8: Gerrit Jansen: Willem Kolvoort Natuurboek (24 november 2022, boekhandel Het Colofon, Arnhem)
97890 5452 417 5: Eise Ivo Smit: Too bee or not to be  (11 december 2022, tijdens Wildvang, Kunstpunt, Groningen)
97890 5452 418 2: Bill Mensema: Turquiose dagen (20 januari 2023, inlooppresentatie op de uitgeverij)
97890 5452 419 9: Jan Veenstra: De vaalrode vlieger (12 maart 2023, Theaterschuur, Linde)

97890 5452 420 5: Hanneke Boonstra: Kees & Jan, een communistisch gezin voor, tijdens en na de oorlog (6 april 2023, De Sleutel, Groningen)
97890 5452 421 2: Michiel Postma: 21 wielertips voor ongetalenteerde renners (21 april 2023, op de uitgeverij)
97890 5452 422 9: Lilian Zielstra: Mijn dochter draagt een steen (10 juni 2023, tuin boekhandel Godert Walter, Groningen)
97890 5452 423 6: Marjan Brouwers: Zonderland (27 augustus 2023, De Sleutel, Groningen)
97890 5452 424 3: Paul Gellings: Terug naar de Stichtstraat (12 oktober 2023, Van der Velde in de Broeren, Zwolle)
97890 5452 425 0: Sander Blom: Mens en medemens, het ongelofelijke levensverhaal van Ulfert Jan Molenhuis (8 november 2023, Voedselbank Groningen)
97890 5452 426 7: Bill Mensema: George was hier (10 devember 2023, Vera Kelderbar, Groningen)
97890 5452 427 4: Maartje Terpstra: Omgekeerd geannoteerd (8 december 2023 – 11 januari 2024, Kunstpunt, Groningen)
97890 5452 428 1
97890 5452 429 8

97890 5452 430 4
97890 5452 431 1
97890 5452 432 8
97890 5452 433 5
97890 5452 434 2
97890 5452 435 9