Manuscript inzenden

Uitgeverij Passage is een kleine uitgeverij die een ruime schare vaste auteurs aan zich verbonden weet en die bovendien goede voelsprieten in het literaire en culturele leven van met name het Noorden heeft. Op die wijze komen wij dan ook aan de nieuwe ideeën voor boeken en gebleken is dat daarmee onze planning al snel vol zit. Spontaan inzenden van een manuscript met proza of poëzie is daardoor veelal niet zo zinvol. Wie dat toch wil doen raden wij aan het manuscript te begeleiden met een sterke brief, waaruit ten minste een voorkeur voor Uitgeverij Passage blijkt. Besef: de lat ligt hoog bij ons.

Heb je een leuk plan voor non-fictie en denk je dat dat in het fonds van Uitgeverij Passage zou kunnen passen? Mail dat plan dan gerust eerst.

Wij maken geen leesverslag of anderszins een inhoudelijke beoordeling van spontaan opgestuurde manuscripten. Je krijgt geen ontvangstbevestiging, wel streven we ernaar binnen drie maanden ons oordeel te laten weten. Uitgeverij Passage is nooit verantwoordelijk voor het zoekraken van manuscripten.