Aal beeld

Aal beeld mor gaingeluud

de veelgeroemde dichtbundel van Peter Visser. Onze enige Groningstalige bundel.

Nog een paar laatste exemplaren

Uitgeverij Passage, Groningen 1993

ISBN 9789054520153 / 48 pagina’s