De markt

22,50

Beschrijving

Peter Groenewold, Rein Scholte, Gerlinde Schüssler: De markt

De markt is veelal de meest levendige plek van de stad en oefent grote aan- trekkingskracht uit op veel mensen: niet alleen op kopers, maar ook op kijkers en toeristisch publiek. Dit is een fotoboek dat niet alleen een beeld geeft van de markt en de mensen die daar werken, maar dat ook een aantal vragen stelt. Hoe ervaren ze hun werk? Welke problemen komen ze tegen? Hoe ziet de markt van de 21e eeuw eruit?

Met z’n vaak tientallen kramen vormt een markt een complex economisch geheel, dat op elke marktdag opnieuw opgebouwd moet worden en aan het einde van de dag weer verdwenen moet zijn. Dat is elke keer weer een enorme logistieke opgave. Tegelijkertijd gaat het om een sociaal, cultureel en historisch gebeuren in de publieke ruimte onder de blote hemel. Vele marktmensen benadrukken het aspect van vrijheid en persoonlijke performance. Voor hen is de markt naast een bron van inkomsten ook een soort toneel, een podium voor honderden verhalen, die in dit boek verteld en verbeeld worden.

De auteurs hebben gedurende een jaar het reilen en het zeilen op de markt in de stad Groningen gevolgd. Ze hebben met veertig verkopers gesproken, met de marktmeesters, de gemeente en de landelijke vereniging van de ambulante handel. Uit deze gesprekken zijn een inleidend essay en korte teksten gedestilleerd, die de foto’s de nodige achtergronden geven. Steeds weer komen de marktlui zelf met karakteristieke uitspraken aan het woord. Samen geven deze teksten een beeld van recente ontwikkelingen op de markt in samenhang met economische en maatschappelijke veranderingen en ook met het actuele binnenstadsbeleid van de gemeente. Boodschappen doen moet een belevenis worden? Dat was op de markt altijd al zo. Maar ook hier zijn creatieve marktmensen bezig met nieuwe ideeën.

Dit is een prachtig fotoboek (met foto’s van Rein Scholte), aangevuld met teksten over de actuele situatie van de markt, met name die op de Vismarkt in Groningen.

De markt (fotoboek) ISBN 97890 5452 356 7 / 128 pagina’s in hardcover / 22,5 x 22,5 cm / vormgeving Studio de Wilde Muis / Uitgeverij Passage Groningen 2018 / € 22,50

ISBN 9789054523567